Fysiotherapie bij Parkinson

Wat is Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een complexe progressieve hersenaandoening.  De klachten worden langzaam erger en er is (nog) geen genezing mogelijk.  Er zijn wel behandelingen om de symptomen te verminderen zoals:

 • De juiste medicatie
 • Hersenoperatie in een later stadium
 • In beweging blijven waarbij een fysiotherapeut kan helpen

Het verloop van de ziekte is voor iedereen verschillend en men kan er oud mee worden.

Wat zij de symptomen?

 • Stijfheid.
 • Beven, tremoren in rust (niet bij slapen) vaak beginnend aan één lichaamszijde.
 • Bewegingsarmoede, traagheid, uitdoven van bewegingen.
 • Houdings- en evenwichtsproblemen met kans op vallen.
 • Pijn.
 • Freezing, het gevoel alsof de voeten aan de grond genageld staan.
 • Andere klachten zoals: moeheid, slaapproblemen, schommelingen bloeddruk, spraak/slikproblemen, cognitieve achteruitgang b.v. vergeetachtigheid, moeite met concentratie en dubbeltaken.

Wat kan de Fysiotherapeut doen?

“Blijven bewegen , actief blijven vertraagt de achteruitgang”

 • De Fysiotherapeut stimuleert om goed te bewegen en behandelt volgens de Europese richtlijn met daarbij de volgende aandachtsgebieden: fysieke capaciteit (conditie, kracht en snelheid), transfers, arm/handvaardigheid, balans en lopen.
 • Leren omgaan met moeheid, freezing, tremoren en de moeite met dubbeltaken.
 • Er zijn periodes dat u regelmatig de Fysiotherapeut ziet en deze kan ook signaleren of  het nodig is andere disciplines in te schakelen, zoals: Parkinsonverpleegkundige, ergotherapeut, neuroloog, diëtist etc..

Wat kunt u verwachten bij de Fysiotherapeut?

De eerste keer is er een intakegesprek met daarna een onderzoek. Er wordt samen met u bekeken waar u tegenaan loopt en worden behandeldoelen voor korte en lange termijn opgesteld. Er kan worden gekozen voor een uur trainen in een kleine groep van 2-3 personen, een half uur individuele behandeling of behandeling aan huis.

Sinds zomer 2017 is Elsbeth Blaak aangesloten bij ParkinsonNet.