Huishoudelijk reglement Fysiotherapie M van der Ploeg:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen;
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok, in de wachtruimte, in de kleedkamer of elders in de praktijk achterlaat, let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn;
 • De directie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijk of daarbuiten;
 • Wilt u uw fiets of auto parkeren in de daarvoor bestemde fietsenrekken / parkeerplaatsen;
 • Wilt u uw fiets of auto zodanig parkeren dat anderen daar geen overlast van ondervinden;
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen op de daarvoor bestemde plaats als u de wachtruimte verlaat;
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (brandweer, politie) op te volgen;
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw;
 • Wij verzoeken u gebreken of storingen te melden bij één van de medewerkers;
 • Indien u uw kind(eren) meebrengt tijdens de behandeling, dan mogen zij niet aan/op de apparaten komen;
 • Een handdoek bij gebruik van behandelbank en/of trainingsapparatuur is gewenst;
 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht;
 • Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis inzake vergoeding fysiotherapie door te nemen. Indien uw verzekering fysiotherapie niet vergoedt, zult u een nota toegestuurd krijgen;
 • Indien u opmerkingen, ideeën, klachten etc heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.

Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF

 • Gelieve de oefenruimtes alleen met schone schoenen te betreden;
 • Indien er geen begeleider in de oefenruimtes aanwezig is, gelieve te wachten met het gebruik van apparatuur;
 • Indien er niemand achter de balie staat, terwijl u iemand nodig heeft, druk dan op de bel die op de balie staat;
 • U dient bij uw eerste afspraak een geldig legitimatie bewijs te kunnen tonen;
 • U dient bij uw eerste afspraak uw verzekeringspas te kunnen tonen;
 • Huisdieren zijn in onze praktijk niet toegestaan.

WGBO rechten en plichten:

Wat zijn de rechten en plichten van therapeut en patiënt?

Als een therapeut  u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden. Plichten therapeut: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid;
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten patiënt: Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen;
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand;
 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener);
 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar;
 • Op inzage in uw medisch dossier.

U heeft als patiënt ook plichten:

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen;
 • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.
Onze praktijk is aangesloten bij het KNGF: Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie.
Wilt u meer weten over fysiotherapie in het algemeen klik dan hier of op het icoon de Fysiotherapeut