Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links inclusief logo’s, zijn eigendom van Fysiotherapie M van der Ploeg. De onderstaande voorwaarden en condities zijn van toepassing op al het materiaal en alle informatie op de website. Door het bezoeken van de website stemt u in met de voorwaarden en verklaart u eraan gebonden te zijn.

Auteursrecht
Op de vorm en inhoud van deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. Het is toegestaan de aangeboden informatie te downloaden en/of te printen voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan de aangeboden informatie, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fysiotherapie M van der Ploeg, te exploiteren, te vermenigvuldigen of anderszins te verhandelen.

Informatie
De inhoud van de website is met zeer grote zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks constante zorg en aandacht voor de aangeboden informatie, garandeert Fysiotherapie M van der Ploeg echter niet dat deze volledig en/of juist is. Fysiotherapie M van der Ploeg behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande waarschuwing, op ieder moment en om welke reden dan ook de inhoud van de website en/of deze voorwaarden te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Fysiotherapie M van der Ploeg garandeert niet dat de informatie op de website vrij is van schrijffouten, virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur, noch dat de website foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Fysiotherapie M van der Ploeg is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, die voortvloeien uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid of onjuistheid van informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Derden
De website bevat hyperlinks naar websites en/of servers van derden. Fysiotherapie M van der Ploeg is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de vorm en inhoud van deze websites en/of servers. Fysiotherapie M van der Ploeg controleert niet continu alle verwijzingen.

Privacy
Fysiotherapie M van der Ploeg doet te allen tijde haar best zodanig met uw persoonsgegevens om te gaan dat uw privacy zoveel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd. Fysiotherapie M van der Ploeg behandelt alle inkomende berichten vertrouwelijk. Gegevens die u opgeeft voor beantwoording van e-mails gebruikt Fysiotherapie M van der Ploeg uitsluitend voor dat doel. Gegevens die u Fysiotherapie M van der Ploeg aanbiedt, moeten juist en rechtsgeldig te zijn en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Als u vragen heeft over deze disclaimer of over de verwerking van gegevens, kunt u contact opnemen met Fysiotherapie M van der Ploeg