Jesse Smit

“Hij vindt het belangrijk dat ook de mens achter de klacht wordt gezien. Daarbij gelooft hij in een actieve aanpak, dus waar mogelijk daagt hij de patiënt uit met een uitdagende oefening”

Zijn bezigheden buiten de fysiotherapie zijn fitnessen, boksen en graag spreekt hij af met vrienden.

BIG-nummer: 19923894504